Certificering

Hvad er COSMOS?

COSMOS NATURAL- og  COSMOS ORGANIC-standarder er resultatet af et samarbejde mellem de vigtigste certificeringsorganer og internationale organisationer inden for kosmetiksektoren. De er de vigtigste internationale standarder for certificering af økologiske og naturlige kosmetiske produkter. Af denne grund har Farmaceutici Dott. Ciccarelli valgt at certificere DIMENSIONE UOMO serie i henhold til denne specifikation.

COSMOS certificering indebærer to typer certificering:
Cosmos Organic og Cosmos Natural.

Cosmos Organic stiller højere og strengere krav til de ingredienser der anvendes i kosmetiske produkter. Der skal bl.a. erklæres på produktets etiket hvilke ingredienser er økologiske og hvilken mængde i %.

Hvilke parametre bruges til certificering?

For at opnå Cosmos Organic certificering skal mindst 20% af de samlede ingredienser være økologiske. De bearbejdede ingredienser kommende fra planteriget, der er til stede i formlen, skal være mindst 95% organiske.

Kosmetiske produkter, der, selv om de er fremstillet med naturlige råstoffer men ikke svarer til de ovennævnte økologiske niveauer, certificeres som naturlige; i dette tilfælde vises etiketten Cosmos Natural på etiketten.

Anvendelsen af råmaterialer, der stammer fra planter, der fremgår af de europæiske og internationale lister over beskyttede arter, er forbudt.

De fremstillede kosmetiske produkter er IKKE testet på dyr.

Hvordan overholdes reglerne?

Indledende kontrol af produkterne og produktionsprocessen, som bl.a. omfatter vurdering af sammensætningen af de produkter, for hvilke der kræves certificering, samt råmaterialernes
COSMOS-overensstemmelse og de anvendte emballagematerialer.

In situ inspektion med det formål at fastslå produktets effektive overensstemmelse med kravene i specifikationen og den korrekte styring af fremstillingsprocesser og interne procedurer.

Udstedelse af ”overensstemmelsescertifikatet” på grundlag af oplysninger og data indsamlet under evaluerings- og verifikationsprocessen.

Årlig kontrol, der omfatter periodiske inspektioner hos produktionsenhederne for at verificere opretholdelsen af ovennævnte krav.

Yderligere informationer om Cosmos finder du på:

https://cosmos-standard.org/